אנשי רוח מתייחסים לפליטות והגירה

תמונה: By Mstyslav Chernov – Own work, CC BY-SA 4.0

במסגרת פרויקט "לאן?" של מכון "גתה" הוגש לכותבים ולאינטלקטואלים מיותר מ-30 מדינות שאלון העוסק בנושאי פליטות והגירה.

מכיוון שמבקשי מקלט ברחבי העולם פונים למדינות רבות ומגוונות (ולמעשה, רק מיעוטם פונים לאירופה), הרי שגם המשיבים מגיעים מארצות מוצא שונות ברחבי העולם.

בין השאלות שנשאלו:

  • מה משמעות המונח פליט בעבורך?
  • האם קיימת מבחינתך זכות למקלט פוליטי?
  • האם את מאמינה, כי הינך עלולה להפוך לפליטה ביום מן הימים?