הרצאות מוקלטות: מבוא להגירה

האזינו להרצאות במסגרת הקורס "מבוא להגירה".

הרצאות אלו שודרו בתוכנית "האוניברסיטה המשודרת" בגלי צה"ל במסגרת הקורס "המאה ה-21" בסמסטר שהתמקד בהגירה.

מתוך תיאור הסמסטר:
"נבקש להבין מה מבחין בין מהגר לבין פליט ומה יש למשפט הבינלאומי לומר על האבחנה הזו; נשאל איך שינתה הגלובליזציה את תפיסת ההגירה; ננתח את הדרכים בהן מעצב גל ההגירה הנוכחי את הכלכלה, הפוליטיקה והזהות באירופה; ונבחן את כמה מגלי ההגירה שעיצבו את מדינת ישראל – מהעליות בראשית המאה ה-20 ועד מהגרי העבודה מאפריקה בימינו."

הרצאות אלו מומלצות כרקע למורה.